logo

0532 245 9796

Çocuklar Da Kronik Konstipasyon (Kabizlik)


Çocuklar da defekasyon (kaka yapma ) güçlüğü sık karşılaşan bir durumdur,ve aileler için de endişe kaynağıdır. Gaita sıklığı,erken çocukluk da günde 4 defa dan,günde 1-2 defa ya progresif olarak azalır. Çocuklar 4 yaşına geldiklerin de çocukların % 98’i tuvalet eğitimi almış durumdadır.Konstipasyon tipik olarak,sıklığı azalmış barsak hareketleri iri gaita ve zor ya da ağrılı defekasyon şeklindedir.Konstipasyonu olan çocukların % 90-95’inde sorun fonksyoneldir.Konstipasyonla ilgili bir aile öyküsü olabilir.Olgu-kontrol çalışmaların da,düşük lifli diet alımı ile ilgili konstipasyon  arasın da bir bağlantı gösterilmiştir.Konstipasyonu olan bir çok çocuğun gelişimi normaldir;bazı çalışmalar da kabızlığı olan çocuklar da yüksek oranda davranış bozukluğu bildirilmiştir.Ancak bu durum başlatıcımı yoksa devam ettiricimi  olduğu kesin değildir.Kaka birikimi tetikliyen en önemli faktör,ağrılı defekasyon olup büyük bir kaka kitlenin çıkarılması,korku ve birikim kısır döngüsü oluşturur.Konstipasyon  tedavisi zor ve uzun süreli destek,açıklama,ve tıbbi tedavi gerektirebilir.Bu 1 yıl hatta birkaç yıl sürebilir.                                                      
TANI KOYMAK
Ebeveynleri,defekasyon sıklığı gaitanın kıvamı ve birlikte görülen  davranışlarla ilgili olarak dikkatli bir şekilde sorgulayarak,çocuğun probleminin gerçekten konstipasyon olup olmadığını belirlemek gerekir.6 aydan küçük çocuklarda  diskezi ( sağlıklı bir bebek de gaita çıkmadan önceki en az 10 dakika boyunca bürkülmek ve ağlamak) konstipasyonla karıştırılabilir.                                             
TEDAVİLER  LAKSATİFLER8 aydan 16 yaşına kadar olan çocuklarda yapılmış ve iki aile dört hafta boyunca laktüloz ve laktilol  kullanımının karşılaştırıldığı iki küçük randomize çalışmada gaita sıklığı ya da kıvamı üzerine herhangi bir fark bulunmamış ve ikisi de  faydalı bulunmuştur.Çocukluk çağı konstipasyonu  tanı koyabilmek için, aşağıdaki belirtilerden en az iki tanesi bulunmalıdır.1-kaka kaçırma2-aşırı gaita birikimi öyküsü3-ağrılı ya da şiddetli barsak hareketleri öyküsü4-rektumda büyük kaka kitle varlığı5-tuvaleti tıkayabilecek kadar büyük çaplı gaita öyküsü
BARSAK BOŞALTMASI DİSİMPAKSİYONDisimpaksiyonun amacı  rektumda birikmiş feçesi temizlemektir.Fitil,lavman ya da elle boşaltma da uygulanmakla birlikte ,fiziksel ve psikolojik yarar ve zararı dikkatli dengelemek gerekir.Sabun ile su ve magnezyum lavmanları potansiyel olarak toksittir ve kullanılmamalıdır.Nadir durumlarda anestezi altında disimpaksiyon  endike olabilir.Rektal duyarlılığı  artırmak ve normal barsak alışkanlığını yerleştirmek için,laksatifler  aylar ya da yıllar boyunca kullanılabilir.Uyarıcı laksatiflerin kronik kullanımı sakıncalıdır.Davranış değişikliği tedavinin önemli bir unsurudur ve düzenli olarak tuvalete gitme ve tuvalette acele etmeme önerilmelidir.Tuvaletin başarılı bir şekilde kullanımı ve temiz çamaşırların görülmesi durumunda bir ödül sistemi geliştirilebilir.Bazen bu kalın  kalıbrasyonlu  kaka yapmada,anüs çevresin de bir,birkaç çatlak oluşabilir.Bunlar erken ve uygun bir şekilde tedavi olmazlarsa,  kronik fissür olarak karşımıza çıkarlar.,
BELİRTİLERİ :
1-Ağrılı defekasyon2-Kronik kabızlık3-Makattan kan gelmesi.
Erken ve uygun tedavi,zaman,maddi tasarrufu  sağlar,aile ve çocuğun ruh sağlığını pozitif yönde  etkiler.   Tedavide:
1-Lokal hijyen ve temizlik2-Barsak tahliyesi3-Barsak motilitesini düzeltmek4-Çocukta bilinç altında gelişen korkuyu unutturmakortalama 4 ile 6 ay tedavi yeterlidir.
 
OP.DR.EMİR İMANİÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI

Yayınlanma zamanı : 20 Ekim 2016, 15:14:06
ÇOCUKLAR DA KRONİK KONSTİPASYON (KABIZLIK)