logo

0532 245 9796

Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonlari

OP.DR.EMİR İMANİ ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNEMİNDEN BİZE BİLGİLER AKTARIYOR:

İdrar yolu enfeksiyonları çocukluk çağının sık görülen hastalıklarından biridir. Ancak, sinsi seyretmesi ve tedavi edilmediği takdirde ağır sonuçlara yol açması diğer çocuk hastalıklarından ayrı bir önem taşır.

11 yaşına gelen her 100 erkek çocuktan 1’nin, her 100 kız çocuktan 3’ünün bir kez idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği kabul edilir. Nedeni belli olmayan her 100 ateşli çocuktan 5’inde idrar yolu enfeksiyonu vardır.

 İdrar yolu enfeksiyonları çoğu zaman çocuk ve aile tarafından fark edilemiyecek kadar silik belirtilerle seyreder. Özellikle kronik seyirli hastalık kolayca gözden kaçırılıp yıllarca tedavisiz kalabilir; sonuçta ciddi organ hasarı olur.

Tüm bu sebepten ötürü ailelerin idrar yollarının yapısı ve hastalıkları üzerine bilgi sahibi olmaları son derece önemlidir.

İdrar yolları yapısına kısaca değinelim; idrar böbreklerde üretilir, üreterler ile idrar torbasına akıtılır ve burada depolanır. İdrar torbasında ( mesane ) toplanan idrar, boşalması gerektiği zaman mesane dibindeki kasların gevşemesi ile üretra kanalı yoluyla dışarı atılır. Üretra, erkek çocukta penis ucunda sonlanırken, kız çocuklarda vajen açıklığının hemen üstüne açılır.

Sağlıklı çocukta, idrar da hiç bakteri bulunmaz. İdrar da saptanan bakteri iki yerden kaynaklanabilir.

1.anüs ve genital bölgeden bulaşan bakteriler

2.kan yoluyla vücudun başak bölgelerinden gelen yerleşen bakteriler

İdrar yolu enfeksiyonu böbrek de yerleşirse piyelonefrit; mesanede yerleşirse sistit; üretrada yerleşirse üretrit olarak adlandırılır.

İdrar yolu enfeksiyonunda görülen başlıca belirtiler şunlardır; ateş, sık ve ağrılı idrar yapma, alt ıslatma veya karın, yan ve sırt ağrısı; iştahsızlık, kusma kötü kokulu, kanlı, tortulu idrar yapma ve bebekte huysuzluk ve gelişme geriliği.

Yukarıda belirtilen bir veya birkaçı görülen bebekte aile vakit kaybetmeden çocuk hekimine danışmalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonun hekim tarafından tespit edilmesindeki ilk ve temel adım idrar tahlilidir. İdrar genital bölgeye plastik bir torba yapıştırarak, idrar sondasıyla veya daha hassas bir inceleme gerekiyorsa, mesaneye enjektör ile girilerek alınabilir.

İdrar yolu enfeksiyonları antibiyotiklerle tedavi edilir. Hastalığın şiddetine göre uygun antibiyotik ve uygulama şekli mutlaka çocuk hekimi tarafından belirlenir.

Eğer hastalık çok ağır belirtilerle seyrediyorsa enjeksiyon tarzında uygulama gerekebilir. Hafif vakalarda ağızdan verilen tedaviler yeterli olur. Bu tedavilerin erkenden ve etkili bi şekilde yapılması enfeksiyonun yayılmasını ve böbrek hasarı oluşmasını önlemek açısından son derece önemlidir. Tedavi genellikle 7-14 gün süre ile düzenli şekilde uygulanır. İlaçların tam ve düzgün alındığından emin olunmalıdır.

Tedavi yarıda kesilirse hastalık daha ağır şekilde nüks edecektir.

Bazı durumlarda, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının altında, doğumsal idrar yolu anatomik bozukluğu bulunabilir. İdrar mesanede göllenir ve üreterlere doğru kaçış ( reflü ) bulunabilir.

Sağlıklı boşaltılamayan idrar, zamanla iltihaplanır ve kronik enfeksiyon süreci başlar. Bu çocuklardaki hastalık tedavilere rağmen sık sık tekrarlar.

Böylesi bir anotomik bozukluğun saptanması ilaçlı böbrek filmi ( İVP) veya katater ile mesaneye renkli ilaç verilip görüntülenme yoluyla olur.

Bunun yanı sıra değer görüntüleme yöntemleride, teşhis de yardımcıdır.

Anatomik bozukluğa bağlı kronik enfeksiyonlarda altta yatan bozukluk cerrahi yöntemi ile düzeltilmek zorundadır.

Erken teşhis ve tedavi ile hayati önemi olan böbrekler korunmuş olacaktır.

Yayınlanma zamanı : 20 Ekim 2016, 15:11:24
ÇOCUKTA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI