logo

0532 245 9796

Hirschsprung Hastalığı Nedir?

Hirschsprung Hastalığı Nedir?

Hirschsprung has­talığı; kalın bağırsaklarda hareket bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklıktır. Bu has­talık doğuştan var olan bir hastalıktır. Sindi­rilmiş besinler barsak duvarındaki kasların ritmik kasılmalarıyla barsaklar içinde ilerle­tilir. Bu kasılmalar barsak duvarında bulu­nan “gangliyon” adı verilen sinir hücreleri tarafından sağlanır. Hirschsprung hastalı­ğında barsakların bir bölümünde gangliyon hücreleri yoktur. Gangliyon hücreleri ol­mayan barsak kısmında ritmik kasılmaları gerçekleşemez. Bu hareketsizlik nedeniyle barsak içeriği ilerletilemez ve tıkanıklık ge­lişir. Tıkanıklığın gerisinde barsak içeriği birikir, karında şişlik gelişir. Hastalığın ağır olduğu durumlarda yenidoğan bebek do­ğumdan sonraki ilk günlerde dışkı yapa­maz, kusar.

Hastalığın daha hafif olduğu durumlarda çocukluğun geç dönemlerine kadar hasta­lık fark edilmeyebilir. Büyük çocuklarda kabızlık, karında şişlik ve gelişme geriliği görülür. Erkek çocuklarda kızlara göre 5 kat daha sık görülen bu hastalık 5000 canlı doğumda bir görülür. Hirschsprung hasta­lığı, Down Sendromu gibi diğer bazı kalıt­sal hastalıklarla birlikte görülebilir.

Yaş: Doğuştan bir hastalıktır ancak bazı hastalar geç tanı alır.

Cinsiyet: Erkek çocuklarda daha sık görü­lür.

Risk faktörleri: Ailesinde Hirschsprung hastalığı olan çocuklarda bu hastalığın gö­rülme olasılığı diğer çocuklardan daha yük­sektir.

Belirti ve bulgular:

Doğumdan sonraki ilk günlerde dışkı yapamama, kabızlık, karında şişlik, kusma, ishal, Kilo alamama, büyüme ve gelişme geriliği başlıca belirtiler arasın­da yer alır. Hekim muayenesi sırasında ka­rında şişlik bulabilir. İçi dışkı dolu barsak bölümleri ele gelebilir.

Tanı:

Direkt karın grafileri (röntgen), baryumlu ko­lon grafisi, anorektal manometrik inceleme ve rektal biyopsi tanı yöntemleri arasında­dır.

Tedavi:

Bağırsaklardaki hastalıklı kısım cer­rahi ile çıkarılmalıdır. Bazen bir ameliyat yeterlidir. Ancak bazı olgularda ilk ameliyat kolostomi (kalın barsaktan göbek üstüne çıkış deliği açılması) yapılması olmak üzere birkaç ameliyat gerekebilir.

Seyir:

Cerrahi tedavi sonuçları oldukça ba­şarılıdır. Erken tanı konan ve hastalıklı ba­ğırsak kısmı kısa olan hastalarda sonuçlar daha iyidir.

Bu hastalığa bağlı olarak bağırsaklarda de­linme ve enterokolit (barsak iltihabı) gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Yayınlanma zamanı : 20 Ekim 2016, 15:20:42
Hirschsprung Hastalığı Nedir?