logo

0532 245 9796

Op. Dr. Emir İMANİ


Çocuk cerrahisi uzmanı

Kişisel bilgiler

1962  İran –Tebriz doğumlu


Eğitim ve kazanılan diplomalar

Kharezmi ilk okul ve lisesi    1969-1976

Community High School   Miami-Florida USA   -  1978

Pre-med College  Oklahoma University  Oklahoma USA  -  1981

İstanbul  Tıp Fakültesi   Tıp doktoru diploması -   1986

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi     çocuk cerrahisi uzmanlık belgesi  -   1993


Muayenehane ve özel sektörde  çocuk cerrahisi  alanında geniş deneyim       1993-2000

T.C.Sağlık Bakanlığı Vakıf Graba Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi 2000-2010

T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi    İstanbul       Çocuk  Cerrahisi  Servisi    2010-2014 Kasım

Childrens Hospital of Philadelphia   : çocuk üroloji kliniğinde  eğitim    2005

Longışland Jewish  hospital  : eğitim   2005

The Hospital for Sick Children   Toronto       2015


Klinik  kollobrasyon

Children`s Hospital of Philadelphia

Prof. Dr. Douglas Canning   ve  prof. Dr.  Howard  Snyder

Bezmialem Üniversitesi

Prof.dr. Yavuz Onol    çocuk erişkin üroloji uzmanı

Long Island Jewish Hospital  N.Y.  USA

Prof. Dr. Alberto  Pena

En  çok  çalışma  alanı

Hipospadias

Anal atrezi

Yabancı dil

İngilizce

Farsça

Üye olduğu  dernekler

Türk Tabipleri Birliği

Türk Çocuk Cerrahisi

DİA(drug ınformation association)

Dr. Emir İmani kimdir